Παραγωγή πλαστικών

Ο όρος πλαστικό είναι κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ευρεία ποικιλία συνθετικών ή ημισυνθετικών οργανικών στερεών υλικών. Τα πλαστικά είναι σχεδόν αποκλειστικά πολυμερή μεγάλου μοριακού βάρους, εξ ου και η ονομασία πολλών εξ αυτών φέρει το πρόθεμα (πολυ-), και που μπορεί να περιέχουν πρόσθετα, οργανικά ή μη, για βελτίωση των ιδιοτήτων τους (μηχανική αντοχή, εμφάνιση, χρώμα κλπ). Κύριο συστατικό παρασκευής τους είναι οι συνθετικές ρητίνες που διακρίνονται σε "εποξειδικές" και "ακρυλικές".

Υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο πλήθος εντελώς διαφορετικών μεταξύ τους πλαστικών, ωστόσο μπορούμε να τα κατατάξουμε σε δύο κατηγορίες. Τα θερμοπλαστικά είναι πολυμερή που αποκτούν μεγαλύτερη πλαστικότητα, δηλαδή ευκολία στο να παραμορφωθούν και να αποκτήσουν το σχήμα που επιθυμούμε, κάθε φορά που θερμαίνονται. Σταθερμοσκληρυνόμενα κατά την πρώτη θέρμανση και ανάμιξη των συστατικών τους προκαλείται πολυμερισμός και σκλήρυνση κατά τρόπο μη αντιστρεπτό. Δηλαδή τα θερμοσκληρυνόμενα μετά την πήξη τους δεν δύνανται να μορφοποιηθούν περαιτέρω.

Διαθέτοντας μια ευέλικτη παραγωγική μονάδα έχουμε τη δυνατότητα να χειριστούμε την παραγωγή σας με τον πιο οικονομικά αποδοτικό τρόπο .Από την αρχική ιδέα μέχρι και την ολοκλήρωση της παραγωγής η AT PLAST IKE προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πακέτα ολοκληρωμένης διαχείρισης .

Οι δυνατότητες έρευνας και ανάπτυξης, σχεδιασμού και κατασκευής καλουπιών ,παραγωγής πλαστικών εξαρτημάτων και ποιοτικού ελέγχου, όλα κάτω από την ίδια στέγη, μας επιτρέπουν να δίνουμε ολοκληρωμένες οικονομικά αποδοτικές και γρήγορες λύσεις .

Οι σταθερές συνθήκες παραγωγής ,οι επιδιορθώσεις και οι γρήγορες αλλαγές καλουπιών σε συνδυασμό με το άρτια εκπαιδευμένο μας προσωπικό ελαχιστοποιούν τον χρόνο αναμονής και μεγιστοποιούν τον κύκλο παραγωγής.