Ποιοτικός έλεγχος

Η εταιρεία ΑΤ PLAST I.K.E ελέγχει την παραγωγική της διαδικασία σε όλα τα στάδια και εγγυάται ότι τα καλούπια της παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουμε έχει πιστοποιηθεί και διατηρείται μέσω συνεχών βελτιώσεων, εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων .Όλα σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της ικανοποίησης των πελατών μας και διατήρησης του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος.